Öňkülerden has köp yşyk-diodly indikator: Giňişleýin LED lampalarymyz bilen, indi size dürli yşyklandyryş talaplary we ajaýyp täzelikler üçin gyzykly önümleri hödürleýäris.

Biz hakda

Müşderiler üçin baha döretmek üçin hereketimizi ulanyň

“Aina-4 Technologies” (Şanhaý) Co., Ltd. Hytaýyň Şanhaý şäherinde hasaba alnan hususy çäklendirilen kompaniýa.Ylmy gözleg we yşyklandyryş çeşmelerini we yşyklandyryş enjamlaryny dizaýn etmek, öndürmek we marketing bilen meşgullanýar.Dört (4) öňdebaryjy yşyklandyryş kompaniýasy tarapyndan döredilen, diňe bir daşky gurşaw üçin däl, eýsem kompaniýanyň ösýän ykdysadyýetleri we jemgyýetleri üçin durnuklylygy döredýän önümleri we hyzmatlary öndürmek üçin öz serişdelerini birleşdirýän kärhana.

0508 zawod (3)

LED yşyklandyryşyň tolgundyryjy dünýäsi

Özüňizi gaty üýtgeşik LED hekaýalaryndan ruhlandyryň
 • LED hekaýasy

  10KWH diwara gurlan ýaşaýyş batareýasynyň energiýa saklaýyş ulgamy

  LED bilen innowasiýa we arzan yşyklandyryş

  Aýratynlygy: GY-WM5 ○ Gurlan A derejeli batareýa, has durnukly, ygtybarly we çydamly more Has köpräk duşuşmak üçin 16 birlige çenli paralel birikdirilip bilner ...

 • LED hekaýasy

  Balkon PV näme

  LED bilen innowasiýa we arzan yşyklandyryş

  Çalt jikme-jiklikler Soňky ýyllarda balkonly PV Europeanewropa sebitinde uly ünsi çekdi.Şu ýylyň fewral aýynda Germaniýanyň Elektrik inersenerleri instituty balkonda fotoelektrik ulgamlarynyň düzgünlerini ýönekeýleşdirmek üçin resminama taýýarlady ...

 • LED hekaýasy

  300AH kuwwatlylygy pes woltly gaplanan energiýa saklaýyş ulgamy

  LED bilen innowasiýa we arzan yşyklandyryş

  Çalt jikme-jiklikler aýratynlygy: 1. Toplumlaýyn LCD displeý we LED görkezijisi, batareýanyň ýagdaýyna real wagt gözegçilik 2. Bir modul 5 kwh bolup, özbaşdak saklanyp bilner 3. loadük göteriji rolikler, hereket etmek aňsat 4. Hiç hili sim gerek däl. Kuwwat giňelýär ...

 • LED hekaýasy

  Öý energiýasyny saklamagyň geljegi

  LED bilen innowasiýa we arzan yşyklandyryş

  Çalt jikme-jiklikler Öý energiýasyny saklaýyş ulgamlary, batareýanyň energiýa saklaýyş ulgamlary diýlip hem atlandyrylýar, adatça litiý-ion ýa-da gurşun-kislota batareýalaryna esaslanýan, kompýuterler tarapyndan dolandyrylýan we utgaşdyrylýan ...

 • LED hekaýasy

  TOP Satyş Brightagtylygy Fleş funksiýasy bilen suw çyrasyny saklaň

  LED bilen innowasiýa we arzan yşyklandyryş

  Çalt jikme-jiklikler Reňk temperaturasy (CCT): 6500K (Gündiz batareýasy: 3.2V / 30AH goldaw Dimmer: yşyklandyryş çözgütleri hyzmaty ýok: Taslamany gurnamak, ömri (sagatlary): 50000 Iş wagty (sagat): 50000 Giriş naprýa (eniýesi (V): AC 220V CRI (Ra>): 80 IP derejesi ...

Has köp önüm

Üzüm şekilleriniň, ajaýyp filament tehnologiýasynyň, ajaýyp ýagtylygyň we energiýa netijeliliginiň tolgundyryjy garyndysy