Öňkülerden has köp yşyk-diodly indikator: Giňişleýin LED lampalarymyz bilen, indi size dürli yşyklandyryş talaplary we ajaýyp täzelikler üçin gyzykly önümleri hödürleýäris.

Biz hakda

Müşderiler üçin baha döretmek üçin hereketimizi ulanyň

“Aina-4 Technologies” (Şanhaý) Co., Ltd. Hytaýyň Şanhaý şäherinde hasaba alnan hususy çäklendirilen kompaniýa.Ylmy gözleg we yşyklandyryş çeşmelerini we yşyklandyryş enjamlaryny dizaýn etmek, öndürmek we marketing bilen meşgullanýar.Dört (4) öňdebaryjy yşyklandyryş kompaniýasy tarapyndan döredilen, diňe bir daşky gurşaw üçin däl, eýsem kompaniýanyň ösýän ykdysadyýetleri we jemgyýetleri üçin durnuklylygy döredýän önümleri we hyzmatlary öndürmek üçin öz serişdelerini birleşdirýän kärhana.

0508 zawod (3)

LED yşyklandyryşyň tolgundyryjy dünýäsi

Özüňizi gaty üýtgeşik LED hekaýalaryndan ruhlandyryň
 • LED hekaýasy

  Öý energiýasyny saklamagyň geljegi

  LED bilen innowasiýa we arzan yşyklandyryş

  Çalt jikme-jiklikler Öý energiýasyny saklaýyş ulgamlary, batareýanyň energiýa saklaýyş ulgamlary diýlip hem atlandyrylýar, adatça litiý-ion ýa-da gurşun-kislota batareýalaryna esaslanýan, kompýuterler tarapyndan dolandyrylýan we utgaşdyrylýan ...

 • LED hekaýasy

  TOP Satyş Brightagtylygy Fleş funksiýasy bilen suw çyrasyny saklaň

  LED bilen innowasiýa we arzan yşyklandyryş

  Çalt jikme-jiklikler Reňk temperaturasy (CCT): 6500K (Gündiz batareýasy: 3.2V / 30AH goldaw Dimmer: yşyklandyryş çözgütleri hyzmaty ýok: Taslamany gurnamak, ömri (sagatlary): 50000 Iş wagty (sagat): 50000 Giriş naprýa (eniýesi (V): AC 220V CRI (Ra>): 80 IP derejesi ...

 • LED hekaýasy

  Zawodymyz hakda

  LED bilen innowasiýa we arzan yşyklandyryş

  “Aina Lighting Technology” (Şanhaý) Co., Ltd, “Shanxi Guangyu LED Lighting Co., Ltd” (GYLED) Şanhaý bölümidir.1988-nji ýylda döredildi. Ylmy barlaglary, önümçiligi we satuwy birleşdirýän ýokary tehnologiýaly zawod we eksportçy.Kompaniýanyň esasy işi ýokary güýçli LED l ...

 • LED hekaýasy

  Senagat we täjirçilik energiýa saklaýyş perspektiwasy

  LED bilen innowasiýa we arzan yşyklandyryş

  Gysgaça syn Senagat we täjirçilik energiýa saklanyşy, ulanyjy tarapynda paýlanan energiýa saklaýyş ulgamlarynyň adaty ulanylyşydyr.Paýlanan fotoelektrik energiýa çeşmelerine we ýük merkezlerine ýakyn bolmak bilen häsiýetlendirilýär.Diňe erbet taraplaryny netijeli gowulaşdyryp bilmez ...

 • LED hekaýasy

  GY-B10 diwara gurlan öý energiýasyny saklamak çözgütleri

  LED bilen innowasiýa we arzan yşyklandyryş

  GY-B10, batareýa paketlerini, BMS, PCS, dolandyryş we ş.m. birleşdirýän ykjam, birmeňzeş ESS bolup, aňsat gurnama we minimalistik dizaýn bilen dürli öý stillerini we gün ulgamlaryny doldurýar.Enjamyňyzy gün bilen ýa-da işlemezden güýçlendirmek üçin hemmämiziň ulgamymyzy özüňiz düzüň ...

Has köp önüm

Üzüm şekilleriniň, ajaýyp filament tehnologiýasynyň, ajaýyp ýagtylygyň we energiýa netijeliliginiň tolgundyryjy garyndysy