რა აზრი აქვს Grow Lights-ს?

1.მცენარის განათება არის მზის შუქის ჩანაცვლება ხელოვნური განათებით, მცენარეთა ჯანსაღი ზრდის უზრუნველსაყოფად.სინათლის გარეშე მცენარეები ვერ იზრდება.მცენარეებში სინათლე მოქმედებს როგორც გარემოს სიგნალი მცენარის ზრდისა და განვითარების რიგი ქცევის რეგულირებისთვის, მათ შორის თესლის გაღივება, მორფოლოგიური აგება, ყვავილობა და მეორადი მეტაბოლიტების სინთეზი.ამ დროის განმავლობაში, ფოტოსინთეზის მცენარეები შთანთქავენ მზის შუქს, გარდაქმნიან მას შაქარად, ინახავენ და იყენებენ მათ ზრდისთვის.

dtrfg (1)

2. სინათლის „იდენტიფიკაციის“ და „უპირატესობის“ საშუალებით თეორიული ხელმძღვანელობა შეიძლება მიეწოდოს მცენარეთა ხელოვნური სინათლის გაშენებას.მცენარის ზრდის ნათურები შეიძლება ზუსტად იყოს დაპროექტებული თითოეული მცენარისთვის ან განვითარების თითოეული პერიოდისთვის, ხოლო მორგებული მცენარეული სინათლის ფორმულები უფრო ეფექტურად ამუშავებენ მცენარეებს და უზრუნველყოფენ საკმარის შუქს და სასუქს მცენარის ზრდისთვის.

3. მცენარეთა ზრდის ნათურებს შეუძლიათ არა მხოლოდ გააუმჯობესონ მცენარეების სინათლის ენერგიის გამოყენების მაჩვენებელი, გაზარდონ წარმოება, არამედ გააუმჯობესონ მცენარეების ფორმა და ფერი, შიდა კომპონენტები და ა.შ. იგი ფართოდ გამოიყენება ინსექტიციდებში და სხვა სფეროებში.მცენარეთა ზრდის მაღალი ეფექტურობის ნათურები, ინტელექტუალური და ოპტიმიზებული სინათლის კონტროლის სტრატეგიებთან ერთად, მოსავლის ზრდას შეუზღუდავს ბუნებრივი განათების პირობებში, რაც დიდი მნიშვნელობა აქვს სასოფლო-სამეურნეო წარმოების გაუმჯობესებისა და სოფლის მეურნეობის პროდუქტების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

შეჯამებისთვის, ნათურები უფრო სასარგებლოა მცენარის ზრდისა და მოსავლიანობისთვის, ვიდრე ბუნებრივი განათება.

dtrfg (2)


გამოქვეყნების დრო: აპრ-10-2023